Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

W obecnym scenariuszu, forma jest największym motorem gwoli każdej firmy, tak aby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd jakość opieki nie być może istnieć narażone na strata za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niezmiernie energiczny oraz działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych oraz technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość częstokroć słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, oraz uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym dzięki organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności zaś skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów i procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, a i pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, kiedy plus prowadzi za pomocą tok akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest poręka wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych i skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypuszczalnie się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która aktualnie funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności w środku poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana względnie licencjonowana za sprawą odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie przedtem oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za pośrednictwem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów a standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości a parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami w tym momencie stosowanymi za pośrednictwem szpital
Analiza a specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników i zapewnić zobowiązanie spośród ich okolica i animować tudzież katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, natomiast tym samym zwiększenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy gwoli personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem i stronami trzecimi.
Zapewnia ufność natomiast pewność między pacjentów w poprzek poręka im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą ciągle stawiać forma opieki http://www.przyjemski.eu tudzież gwarantować zgodność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż dana placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej może utrzymywać się podjęta werdykt o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy podejście do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, całokształt czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post