Kredytowanie szpitali jest podróżą, oraz nie celem

W obecnym scenariuszu, stan jest największym motorem dla każdej firmy, żeby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, gdzie stan opieki nie być może stanowić narażone na strata w środku wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niezmiernie rzutki tudzież działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych a technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość często słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym postać usług medycznych staje się koniecznością, natomiast uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przez organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu a poprawy jakości, wydajności oraz skuteczności. Technecon Healthcare, jak konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na skroś wewnętrzną ocenę obiektów zaś procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, oraz plus pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, podczas gdy oraz prowadzi za sprawą przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych a skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto być może się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która w tym momencie funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana ewentualnie licencjonowana za pośrednictwem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie nim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego z wykorzystaniem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości zaś parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami obecnie stosowanymi z wykorzystaniem szpital
Analiza oraz dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni poczęstować inicjatywę w tworzeniu chęci między pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników tudzież zapewnić zaangażowanie z ich strony zaś zachęcać zaś katalizować administracja zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, a tym samym zwiększenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem natomiast stronami trzecimi.
Zapewnia ufność natomiast pełne przekonanie pośród pacjentów poprzez zapewnienie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą cały czas stawiać postać opieki http://www.przyjemski.eu zaś zapewniać adekwatność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, że informacja jednostka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej może zostać podjęta orzeczenie o ponownym badaniu lub cofnięciu akredytacji. Podczas gdy podejście do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, całokształt czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Post