Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI tudzież czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą całokształt planowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane dzięki utensylia elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami i przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, podobnie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, rzeczywiście podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej zaś częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez urządzenie odbiorcze EMI lub analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dubel rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez przyrząd elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo kunszt sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie zaś ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają waga na bieg tryb EMC. Badania EMC mogą stwarzać pozory następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane przez linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest także przewodzony, podczas gdy zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto wykonywać testy EMI?

Istnieje co niemiara czynników, które powodują, iż procedura EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna powikłanie w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją choć wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś że jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, plus przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, albowiem zasilacze służą raczej jak „posłaniec” aniżeli genealogia problemów EMC.

Pozostaje jeszcze rzecz kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest o wiele http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko spodni niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post