Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI natomiast czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma ewentualnie odbiornik EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu zespół projektowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby odkryć promieniowane a przewodzone emisje generowane przy użyciu ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami tudzież przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, podobnie gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, owszem jak urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej oraz częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI względnie analizator widma.

Co owo jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dwaj rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez sprzęt elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo wprawa sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie tudzież ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają wpływ na przebieg postępowanie EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane za pośrednictwem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest także przewodzony, kiedy a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby realizować testy EMI?

Istnieje mrowie czynników, które powodują, że postępowanie EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna zagwozdka w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją wszelako wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl natomiast personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz że jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, jako że zasilacze służą raczej jak „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje jeszcze idea kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w znacznym stopniu http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest wielce spodni aniżeli cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post