Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI zaś czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem zespół inżynieryjny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności zanim wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane przy użyciu wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, podobnie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, nie inaczej gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej i częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za sprawą odbiornik EMI względnie analizator widma.

Co owo jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwaj rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą urządzenie elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo kunszt sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie i ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają doniosłość na proces procedura EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest także przewodzony, kiedy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby osiągać testy EMI?

Istnieje masa czynników, które powodują, że strategia EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna problem w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją choć wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl zaś personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i iż jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, gdyż zasilacze służą właściwie w charakterze „posłaniec” aniżeli zalążek problemów EMC.

Pozostaje coraz przedmiot kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w znacznym stopniu dolny aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Post