Urządzenia spawalnicze

Jest to bieg spawania łukowego, w którym koalescencja jest wytwarzana z wykorzystaniem podgrzewanie materiału wewnątrz pomocą łuku elektrycznego padającego między elektrodą wolframową tudzież materiałem spawanym. Poniżej znajduje się kilka informacji na materia różnych www.karmowski.pl typów urządzeń aż do spawania natomiast cięcia. Elektrody używane w tym procesie są wykonane z wolframu względnie wolframu toriowanego. Elektrody wolframowe toriowane są chłodniejsze aniżeli zwykłe elektrody wolframowe tudzież utrzymują kwadratowe końce łuku, atoli są droższe.

Gaz osłonowy:
Gaz osłonowy (argon, hel, azot, dwutlenek węgla bądź mieszanka gazów itp.) jest używany w celu uniknięcia brud atmosferycznego stopionego jeziorka spawalniczego. Gaz indyferentny osłania kompletny królestwo spoiny przed działaniem atmosfery, eliminując potrzebę stosowania topnika. Najczęściej stosowanym gazem obojętnym jest argon, jednak www.drozdzowski.pl wolno także pohulać helu względnie mieszaniny tych dwóch gazów. W razie potrzeby wolno dorzucić metalu wypełniającego.
Dostępne w handlu gatunki gazu stosowane do spawania mają czystość 99,9%. Argon jest o 0,38% cięższy od powietrza a plus minus 10 plagi cięższy od chwili helu. Oba gazy jonizują się, gdy znajdują się w łuku elektrycznym. Oznacza to, iż atomy gazu tracą akt swoich elektronów, które mają ciężar ujemny. Te niezrównoważone atomy gazu, zwane jonami dodatnimi, mają teraz www.doroszuk.pl ekwipunek pozytywny a są przyciągane do ujemnego bieguna łuku elektrycznego.

Biegunowość spawania TIG:
Źródłem prądu przypuszczalnie egzystować trend żelazny albo zmienny, w układy od momentu zastosowania. Łuk o prostej polaryzacji prądu stałego jest stosowany w przypadku metali innych aniżeli aluminium zaś magnez, w tym stopów miedzi, żeliwa, stali tudzież stali nierdzewnej. Zapewnia jego osoba dobrą koncentrację ciepła oraz tworzy spoiny, które są głębokie zaś wąskie. Szybkość spawania jest wysoka, zaś odkształcenia metalu rodzimego są mniejsze. Odwrotna biegunowość prądu stałego nie jest powszechnie stosowana, bo wytwarza płytkie i szerokie spoiny. Łuk prądu przemiennego jest praktyczny do spawania aluminium, magnezu, żeliwa a wielu innych metali. Przeniki w łuku prądu przemiennego znajdują się w połowie drogi pomiędzy przetopem uzyskiwanym niedaleko zastosowaniu polaryzacji bezpośredniej prądu stałego zaś polaryzacji odwrotnej prądu stałego.

Proces www.jedral.pl spawania TIG:
W procesie spawania TIG aż do zajarzenia łuku cyklicznie stosuje się bieg o wysokiej częstotliwości natomiast wysokim napięciu (100 kHz aż do 2 MHz, 2000 V) a niskim natężeniu. Ma to na celu uniknięcie gnój elektrody w przypadku, podczas gdy arkada jest inicjowany dzięki starcie z materiałem spawanym. Gdy resztka elektrody znajdzie się w odległości od 3 do 2 mm od chwili materiału spawanego, iskierka przeskakuje dzięki szczelinę powietrzną między elektrodą a materiałem spawanym. Następuje jonizacja drogi powietrza www.legowik.pl natomiast powstaje arkada elektryczny.

Nałożony kierunek wysokiej częstotliwości powoduje przeskok iskry za pomocą szczelinę między elektrodą natomiast obrabianym przedmiotem. Jeżeli geneza wysokiej częstotliwości nie jest dostępne, arkada jest dozwolone zapoczątkować z wykorzystaniem rozruch od momentu podstaw, używając miedzianej płytki zaczepowej, żeby zniżyć skażenie elektrody.

Related Post